ដំណឹងជ្រើសរើសជំនួយការ ភ្នាក់ងារទីផ្សារ | 06-12-2016

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ជាធនាគារនាំមុខគេលេខ ១ លើគ្រប់វិស័យ ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកសម្រាប់តំណែងជា ជំនួយការភ្នាក់ងារទីផ្សារ ចំនួន ០៣នាក់ បម្រើការនៅតាមសាខាដូចខាងក្រោម ៖ សាខាស្រុកអង្គស្នួល – ឃុំបែកចាន សាខាដូនពេញ សាខាស្រុកត្រាំកក់ – ឃុំអង្គតាសោម តួនាទីសំខាន់ៗ ៖

Read more

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ភ្នាក់ងារឥណទាន | 06-12-2016

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ជាធនាគារនាំមុខគេលេខ ១ លើគ្រប់វិស័យ ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកសម្រាប់តំណែងជា ភ្នាក់ងារឥណទាន ចំនួន ១៦នាក់ បម្រើការនៅតាមសាខាដូចខាងក្រោម ៖ សាខាស្រុកឆ្លូង – ឃុំឆ្លូង សាខាក្រុងបាវិត សាខាស្រុកមេមត់ – ឃុំមេមត់ សាខាខេត្តឧត្តរមានជ័យ សាខាស្រុកពញាក្រែក

Read more

ACLEDA Job Announcement (Customer Service Assistance)

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកសម្រាប់តំណែងជា ជំនួយការបម្រើអតិថិជន ចំនួន ៥៥នាក់ បម្រើការនៅតាមសាខាដូចខាងក្រោម ៖ សាខាស្រុកបាកាន – ឃុំត្រពាំងជង សាខាស្រុកបាទី – ឃុំត្រពាំងសាប សាខាដូនពេញ សាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺ សាខាស្រុកកំពង់ត្របែក – ឃុំប្រាសាទ

Read more

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

ធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក សញ្ជាតិខ្មែរ ដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់មុខតំណែងដូចខាងក្រោម ។ សូមចុចលើមុខតំណែងណាមួយសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការទទួលខុសត្រូវ ៖ បុគ្គលិកផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកទន់ បុគ្គលិកផ្នែកទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយ ជំនួយការបម្រើអតិថិជន អ្នកបើកបររថយន្ត ពាក្យស្នើសុំចាប់ផ្តើមទទួលពីថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ រហូតដល់ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ម៉ោង ១២ ថ្ងៃត្រង់

Read more

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកSoftware Development

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកសម្រាប់តំណែងជា បុគ្គលិកSoftware Development ចំនួន ០៥នាក់ សម្រាប់បម្រើការនៅការិយាល័យកណ្តាល ។ តួនាទីសំខាន់ៗ ៖ សរសេរកម្មវិធីប្រព័ន្ធកុំព្យួទ័រសម្រាប់ប្រើប្រាស់ និងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីដែលកំពុងប្រើប្រាស់នៅក្នុងធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ គ្រប់គ្រាន់ និងប្រកបដោយភាពទាន់សម័យជានិច្ច ទទួលខុសត្រូវរាល់ដំណើរការ

Read more

ដំណឹងជ្រើសរើស “អ្នកបើកបររថយន្ត”

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកសម្រាប់តំណែងជា អ្នកបើកបររថយន្ត ចំនួន ២០នាក់ បម្រើការនៅតាមសាខាដូចខាងក្រោម ៖ ការិយាល័យកណ្តាល សាខាស្រុកបាកាន – ឃុំត្រពាំងជង សាខាបឹងត្របែក សាខាស្រុកជើងព្រៃ – ឃុំសូទិប សាខាស្រុកឆ្លូង – ឃុំឆ្លូង

Read more

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយ

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកសម្រាប់តំណែងជា បុគ្គលិកផ្នែកទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយ ចំនួន ០១នាក់ សម្រាប់បម្រើការនៅការិយាល័យកណ្តាល ។ តួនាទីសំខាន់ៗ ៖ សិក្សាវាយតម្លៃប្រព័ន្ធមេឌា ដូចជា : ទូរទស្សន៍ វិទ្យុ កាសែត ទស្សនារដ្តី ព្រឹត្តបត្រដែលមានប្រជាប្រិយភាព និងមានសក្តានុពលទីផ្សារល្អ

Read more