អ៊ិន ចាន់នី៖ ជីវិតនិងការងារជោគជ័យបាន ត្រូវចេះគ្រប់គ្រងលុយ

មានមនុស្សច្រើននាក់ណាស់ដែលកំពុងមានសុភមង្គល ដោយសារតែមានលុយ ច្រើនសម្រាប់រស់នៅ។ តែយ៉ាងក៏មានមនុស្សមិនតិចនាក់ដែរ ដែលកំពុងតែរស់ នៅជាមួយនឹងឧបសគ្គរាប់រយជំពូក ដោយសារតែមានបញ្ហាលុយ។ អ្នកជំពូកទី២ នេះហើយដែលចាំបាច់ត្រូវរៀនប្រើប្រាស់លុយដែលមាន ឲ្យមានប្រយោជន៍បំផុត ហើយក៏ត្រូវរៀនវិធីសាស្រ្តផ្សេងៗក្នុងការរកលុយផងដែរ។ លោកប្រធាន អ៊ិន ចាន់នី ដែលមានដើមកំណើតពី ខេត្តព្រៃវែង ក៏ធ្លាប់មានបញ្ហាលុយ ច្រើនណាស់ដែរ ជាពិសេសគឺក្រោយរបបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំ។ ចុចមើលះ ACLEDA

Read more