ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ពីធនាគារអេសុីលីដា ភីអិលសុី បានមកទៀតហើយ 06-12-2016

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ជាធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខគេមួយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលមានការរីកចម្រើន និងលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័ស តាំងពីបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណជាធនាគារឯកទេសនៅឆ្នាំ២០០០ ។ ធនាគារបានពង្រីកសាខាបន្ថែមពី ៥៦ការិយាល័យ នៅខែមករា ឆ្នាំ២០០១ រហូតដល់ ២៥៩ ការិយាល័យ នៅគ្រប់ខេត្ត-រាជធានី ។ ហើយរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ យើងមានអតិថិជនឥណទានសកម្ម៤៣៩.០០០នាក់ និងអតិថិជនផ្ញើប្រាក់ជិត ១.៦៤៤.០០០នាក់ ។ ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការនៃការរីកចម្រើនផ្ទួនៗរបស់ធនាគារ

Read more

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ​ផ្នែក​នីតិកម្ម | 06-12-2016

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ជាធនាគារនាំមុខគេលេខ ១ លើគ្រប់វិស័យ ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកសម្រាប់តំណែងជា បុគ្គលិកផ្នែកនីតិកម្ម ចំនួន ០១នាក់ សម្រាប់បម្រើការនៅការិយាល័យកណ្តាល ។ តួនាទីសំខាន់ៗ ៖ សិក្សា អនុវត្តឲ្យបានល្អ ត្រឹមត្រូវ និងអភិវឌ្ឍឲ្យទាន់សម័យតាមគោលការណ៍-នីតិវិធី សេចក្តីណែនាំទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធការងារជំនាញ សម្របសម្រួលកិច្ចការទំនាក់ទំនងទៅស្ថានប័នរដ្ឋលើការអនុវត្តច្បាប់ ដំណើរការពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាច្បាប់

Read more

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ភ្នាក់ងារឥណទាន | 06-12-2016

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ជាធនាគារនាំមុខគេលេខ ១ លើគ្រប់វិស័យ ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកសម្រាប់តំណែងជា ភ្នាក់ងារឥណទាន ចំនួន ១៦នាក់ បម្រើការនៅតាមសាខាដូចខាងក្រោម ៖ សាខាស្រុកឆ្លូង – ឃុំឆ្លូង សាខាក្រុងបាវិត សាខាស្រុកមេមត់ – ឃុំមេមត់ សាខាខេត្តឧត្តរមានជ័យ សាខាស្រុកពញាក្រែក

Read more

ACLEDA MasterCard Credit Card ជាជម្រើសដ៏ប្រសើរលើការទូទាត់តាមរយះInternet

ACLEDA MasterCard Credit Card ជាជម្រើសដ៏ប្រសើរ និងផ្តល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការឆ្ពោះទៅរកជីវភាពរស់នៅក្នុងភាពទំនើបទាន់សម័យ ក្នុងការទូទាត់ដោយចាប់តាំងពីការបញ្ជាទិញទំនិញ-សេវាកម្មប្រចាំថ្ងៃ រហូតឈានទៅដល់ការទូទាត់តាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណែត (e-commerce) ។ ACLEDA MasterCard Credit Card ជាប័ណ្ណដែលមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុត ត្រូវបានផលិតស្របតាមបទដ្ឋានទាន់សម័យបំផុត ដែលធានាបាននូវសុវត្ថិភាពខ្ពស់ជូនដល់អតិថិជន ។ MasterCard Credit Card ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាបទដ្ឋានទិន្នន័យសុវត្ថិភាពនៃឧស្សាហកម្មប័ណ្ណទូទាត់

Read more